Letošní téma Miniškoliček se neslo v duchu pohádek J. Čapka. Děti s Pejskem a Kočičkou prožily dvě odpoledne, během kterých pomáhaly zvířecím kamarádům nejen s pečením dortu a praním prádla.

Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli svoji pozornost, prostorovou orientaci, výslovnost a bohatost své slovní zásoby. V rámci rozvoje jemné motoriky předvedli, zda umí správně držet tužku, stříhat a kreslit. Součástí setkání bylo i scénické čtení, zpěv známých písní a malé sportování. Rodičům se naskytla příležitost vidět své děti ve školním prostředí, jejich práci pod vedením učitele a samostatnost.

Po ukončení měli zákonní zástupci možnost konzultovat své postřehy s přítomnými pedagogy, případně podat přihlášku k povinnému vzdělávání dítěte. Zápis do 1.ročníku proběhne v Základní škole T. G. Masaryka v Mařaticích ve dnech 13. - 14. dubna 2023. Více informací na www.zsmaratice.cz.

Eva Martyčáková

Výstava panenek Barbie.
V Novém Hrozenkově můžete obdivovat více než 300 panenek Barbie
Vítání občánků v Babicích.
V Babicích přivítali nové občánky