V tomto článku bych chtěla popsat život jedné z nejvýraznějších osobností Buchlovic, kterou František Fic jistě byl. Musím zmínit, že vyznamenat se mezi buchlovickými osobnostmi není úplně jednoduché. Vzpomenu např. Arnošta Hrabala či Danu Zátopkovou. Na cestu zjistit si něco více o Františkovi mě přivedla moje maminka. Tento nápad se mi ihned zalíbil, jelikož jsem o něm občas slýchávala od svého pradědečka Vladimíra Obdržálka, který s Ferym, jak ho mnozí nazývali, hrál v dechové hudbě Buchlovjané.

František Fic se narodil Františkovi a Františce Ficovým v americkém Chicagu. Pan František Fic starší pracoval jako řezník a paní Ficová jako švadlena. Na počátku dvacátého století se manželé se svými dětmi vrátili z Ameriky zpět do Čech. Usadili se v Lipově, kde František strávil své dětství i dospívání. Absolvoval reálné gymnázium ve Strážnici a poté postoupil na Učitelský ústav v Brně. Jako začínající učitel působil opět v Lipově. Během druhé světové války, přesněji v roce 1942, se oženil s Annou Krasovou. Anna byla také učitelka a společně se přestěhovali do Suchova pod Javořinou.

Ficovým se narodily dvě dcery, Iva a Věra. Už jako čtyřčlenná rodina se krátce po válce přestěhovali do Buchlovic. František začal od listopadu učit na Měšťanské škole v Buchlovicích s aprobací pro matematiku, tělesnou výchovu, kreslení, hudební výchovu a český jazyk. Na téže škole začala učit i Anna. Později se jim narodil ještě syn Miroslav, který se jako jediný v rodině mohl pyšnit, že rodákem z Buchlovic. František byl dlouhé roky výborným učitelem a vychovatelem. Na stáří ho velmi zasáhla smrt jeho manželky, která zemřela v roce 1977. Po smrti Anny trávil dlouhý čas rybařením.

Fery celý svůj život věnoval lidem. Nejvíce času trávil s dětmi a vychoval několik buchlovických generací. Pracoval jako učitel, náčelník buchlovického Sokola a byl i předsedou Osvětové besedy. Sestavil a trénoval buchlovický volejbalový tým, který díky jeho úsilí a schopnosti motivovat mládež dosahoval výborných výsledků i v krajských soutěžích. Byl zapáleným tělocvikářem a ve spartakiádách díky němu Buchlovice vynikaly. Obnovil dechovku, založil swingovou kapelu. V neposlední řadě byl primášem a stál při zakládání CM Radovan, která dodnes působí v Napajedlích.

Ve folklorních kruzích se traduje, že právě František upravil a dotvořil legendární píseň Ej od Buchlova. Asi nejznámějším Feryho počinem byl dětský pěvecký sbor, z něhož se později stal sbor ženský. Pod jeho vedením soubor vyhrál všechny možné soutěže až do krajského kola. Dětský pěvecký sbor se dostal až do celostátního kola v Bratislavě, kde získal druhé místo. Aby toho nebylo málo, občas svým umem přispíval i buchlovickému ochotnickému divadlu a stal se členem Slovácké filharmonie.

Uvědomuji si, že v dnešní době již není mnoho lidí, kteří by svůj čas či svou energii věnovali druhým. Proto si myslím, že na takovou osobnost, jakou byl František, by se nemělo zapomenout. Dle mého názoru jde na příkladu pana Františka Fice vidět, že vzorem pro dnešní generace můžou být i lidé z našeho regionu.

Zaslala Aneta Kovářová, 4. ročník GUH