V počátcích své existence byl spoj úzce spjat s dvojicí motorových vozů M 290.0 (Tatra 68), díky kterým spoj vynikal poskytovaným komfortem a rychlostí – zásluhou pokrokové konstrukce vozů a dobře sestaveného jízdního řádu s pouze jednou zastávkou se o více než hodinu zkrátily jízdní časy oproti nejrychlejšímu spoji vedenému parní lokomotivou.

Hana Děcká