Třída 2.B se společně s třídní učitelkou Mgr. Petrou Dobřeckou rozhodla uspořádat dobročinný prodej lízátek na podporu trojčátek Hráčkových z Kunovic. Jelikož na organizaci sami nestačili, povolali na pomoc žáky prvních ročníků, kteří se s velkou chutí zapojili.

Akce byla totiž původně plánována pouze na půdě SŠPHZ a VOŠ v Uherském Hradišti, ale protože OC Slunce přišlo s nabídkou prostor k prodeji lízátek přímo v Pasáži Slunce, rozšířili prodej i tam. Všichni ze 2.B vyrobili pokladničky, zajistili lízátka, připravili propagační plakáty a video a celá akce tak mohla v pondělí 18. března vypuknout.

Rej čarodějnic. Zaslala Dagmar Mandíková
Jaké to bylo, když nás navštívily čarodějnice

Je nutno poděkovat vedení SŠPHZ a VOŠ, že umožnilo akci na půdě školy uspořádat, a samozřejmě také OC Slunce, které prostřednictvím marketingové kanceláře samo naši školu s nabídkou prostor k prodeji oslovilo.

Holčičky Viktorka, Amálka a Žofinka Hráčkovy trpí kombinovanými vadami a potřebují speciální zdravotní pomůcky, pravidelnou fyzioterapii, neurorehabilitace, pomoc asistentky a další pravidelné terapie.

Krajské kolo soutěže Zlatá včela se konalo v Hradčovicích. Zaslal Jiří Stuška
Soutěž Zlatá včela měla krajské kolo v Hradčovicích

Je obrovským úspěchem, že v rámci dobročinného prodeje lízátek se podařilo vybrat 30 000 Kč! Tato suma byla holčičkám a jejich rodičům předána osobně za účasti všech organizujících tříd.

Rodiče holčiček se rozhodli, že vybranou částku použijí na doplatek tří invalidních vozíčků, přičemž na každou holčičku připadne částka 10 tisíc korun. Kdo by chtěl rodině Hráčkových pomoct, může přispět na jejich transparentní účet.

Petra Dobřecká

SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště