Po všech úvodních slovech se ujal slova přednášející, který svým výkladem a prezentací přenesl přítomné v zaplněném sále historické budovy Reduty do „Nepálu – Království Mustang.

Všichni přítomní bedlivě sledovali výklad, při kterém se dozvěděli mnoho nového v pohodlí sálu. Zdařilá přednáška po dvou hodinách byla ukončena potleskem a slovy díků, které patřily přednášejícímu a také paní Slováčkové, která tuto přednášku pro členy Akademie třetího věku zajistila.

Olga Švecová