Slavnostního promočního aktu se zúčastnilo 41 absolventů bakalářského studia a 6 absolventů magisterského studia. Tento slavnostní promoční akt akcentovala skutečnost, že šlo o první promoce absolventů Vysoké školy Jagiellońské na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Promoční akt proběhl pod záštitou děkana fakulty, doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA. Vysokou školu Jagiellońskou v Toruni reprezentovala paní Dr. Joanna Szymzak-Gorská, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií. Z dalších hostí nelze nezmínit váženého pana poslance Marka Nováka.

O týden později dne 15. srpna proběhl v polské Toruni slavnostní akademický obřad předání Jagiellońské ceny při příležitosti výročí Vysoké školy Jagiellońské.

Letošním laureátem Jagiellońské ceny se stal pan Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí České republiky. Připomínáme, že v roce 2017 byl laureátem Jagiellońské ceny pan prof. Václav Klaus, prezident České republiky.

Vážený pan Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí České republiky a laureát Jagiellońské ceny pro rok 2020 ve svém slavnostním projevu zdůraznil význam spolupráce České a Polské republiky, zejména v širším kontextu Evropské unie a užším kontextu V4. Neopomněl zmínit významné historické milníky česko-polské spolupráce a řadu společných historických prvků.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni působí v Uherském Hradišti od roku 2017. V současné době nabízí bakalářský studijní program Správa, magisterský studijní program Správa a ekonomika. Rovněž se zaměřuje na manažerská studia Master of Business Administration (MBA), či rekvalifikační programy Oceňování nemovitostí a další. V současné době na Fakultě studuje přes 700 studentů.

Ivan Dokoupil