Umělecký vedoucí, choreograf, manažer, trenér a v neposlední řadě i účinkující Robert Šlapanský a jeho Štvanci za svá jezdecká představení získali loni ocenění „skupina roku“ v kategorii Rytířský turnaj na koních. Kromě divadelních a šermířských vystoupení je můžete vidět také v jezdeckých, ohnivých a světelných show.

Rytířské souboje na zámku Kačina v podání historické skupiny Štvanci:

Zdroj: Youtube

Štvanci doprovázejí významné osobnosti, účastní se průvodů, oslav či firemních akcí. Jejich vystoupení jsou také často součástí programů nejrůznějších městských a hradních slavností, a to jak v tuzemsku, tak v zahraniční.

Spolupracují dokonce s produkcemi při natáčení historických filmů, seriálů a dokumentů. K vidění byli například ve filmech Na západní frontě klid, Nabarvené ptáče, Jan Žižka, Knightfall a mnohých dalších.

Jaká nebezpečí číhají na rytíře?

I v současnosti je při šermířských soubojích, ačkoli se jedná jen o představení pro diváky, nutné si dávat veliký pozor.

„Ve většině vystoupení pracujeme s koňmi, provádíme náročné výkony a kaskadérské kousky, používáme chladné (zbraň vyžadující fyzický kontakt s cílem, tedy například meč – pozn. red.) a palné zbraně. Riziko zranění je tudíž dost vysoké,“ podotýká Robert Šlapanský.

Více než padesát předních představitelů Řádu templářů bylo zaživa upáleno.
Dokonale naplánovaná akce. Za koncem templářského řádu stály i fake news

Zakladatel spolku Štvanci zároveň dodává, že vše je pečlivě natrénováno s důrazem na bezpečí.

„Co se týká chladných zbraní, tak převážně používáme zbroje i meče z hliníku. Zbraně jsou lehké, tím jsme schopni jakýkoliv sek či úder zastavit a včas reagovat. Běžný divák pak nepozná rozdíl mezi železným a hliníkovým mečem.“

Štvanci se často účastní i natáčení historických filmů či seriálů.Štvanci se často účastní i natáčení historických filmů či seriálů.Zdroj: Se svolením Štvanci

Nejdražší jsou koně

Kolik vážila zbroj?
Váha jednotlivých částí zbroje se lišila podle druhu. Klasický meč vážil kolem 1,5 kilogramu, delší obouručný už často přes 3 kilogramy. Jelikož mělo brnění od 30 do 50 kilogramů, rytíři se pohybovali těžkopádně a nebylo vůbec jednoduché v něm bojovat.

V minulosti patřili k rytířům především privilegovaní muži, ani dnes není „rytířství“ levnou záležitostí. „Cena meče se pohybuje mezi 3 až 5 tisíc korun. Co se týká vybavení pro rytíře na turnaj na koních, včetně výstroje koně, cena se vyšplhá až ke 150 000 korun. V tom není samozřejmě započítána cena koně, která se pohybuje kolem 200 tisíc,“ vysvětluje Robert Šlapanský a pokračuje: „Je potřeba si uvědomit, že příprava koně, aby zvládl rytířský turnaj a nebo jiný typ show, trvá přibližně 2 roky.“ Skupina disponuje španělskými a lipickými koňmi.

Hranická propast pod vodou.
Hranická propast jako fenomén. Je nejhlubší na světě a stále láme rekordy

Členové spolku nepodceňují ani přípravu. Šermu se věnují jednou týdně, s koňmi trénují individuálně každý den a mimo sezónu dělají jednou za čtrnáct dní společné tréninky u koní. Vystupují od konce dubna do konce listopadu. Dle potřeby se pak během roku účastní natáčení historických filmů, dokumentů či seriálů.


Nahrává se anketa …

Tři nejznámější rytířské řády

Němečtí rytíři
Nosili černé šaty s bílým křížem na rameni. Po bojích v křížových výpravách začali s dobýváním Pruska. Dlouho nad všemi vítězili, až je v roce 1410 porazili Poláci v bitvě u Grunwaldu.

Templáři
Řád byl založen ve 12. století. Rytíři se oblékali do bílých plášťů s červenými kříži a byli známými bojovníky během křížových výprav. Jejich sídlo bylo v mešitě Al-Aksá na Chrámové hoře v Jeruzalémě. V bitvě u Montgisardu (1177) dokázali templáři společně s rytíři krále Balduina IV. porazit muslimské vojáky, ačkoli ti byli v obrovské přesile.

Maltézský řád
Řád založený v 11. století ochraňoval chudé a nemocné poutníky ve Svaté zemi. Tu během křížových výprav tito rytíři také bránili proti muslimům. Na černém oblečení měli bílý kříž. Po pádu Jeruzaléma se přestěhovali na ostrovy Rhodos a Malta.

Zdroj:travel-questions.net

Někdy to nevyjde

Robert Šlapanský a jeho skupina přistupuje ke všem nabídkám zodpovědně. Někdy se ale stane, že se situace vyvine špatným směrem.

„Jednou jsme byli pozvaní na hrad. Kastelán si však spletl datum, a tak jsme se tam dostavili namísto soboty v neděli. Kastelán ale nechtěl na akci svou chybu prozradit, tak jako důvod pro naši nepřítomnost uvedl, že jsme píchli. A my jsme v tu neděli skutečně cestou na ten hrad dostali defekt. Ale kolo bylo během asi deseti minut vyměněno a my mohli pokračovat dál, ačkoli úplně zbytečně,“ vzpomíná Šlapanský na organizační nepříjemnost.

Kam vyrazit: Top 10 šermířských akcí

Královské stříbření Kutné Hory
24. - 25. června

Během už tradiční akce se otevře okénko do historie a opět na koni přijede král Václav IV. i s chotí Žofií a celým dvorem. Chybět nebudou šermířské souboje v podání spolku Štvanci.

Slavnosti královny Johany, Rožmitál pod Třemšínem
24. června

Slavnost každoročně připomíná významné události historie spjaté s Rožmitálem. Už 20 let přijíždí v červnu královna Johanka do svého rodného města. Se svým chotěm Jiříkem z Poděbrad přivádí také veselou družinu rytířů, kejklířů, akrobatů a muzikantů.

SHŠ Garde.
Historický šerm je můj druhý život, říká zakladatelka skupiny Garde

Půtovy zámecké slavnosti aneb bitva v zámeckém parku v Kvasinách
24. června

Šestý ročník historických slavností přinese bitvu založenou na místní historii, šermířský turnaj o ceny, středověkou kapelu, ukázku sokolnictví či třeba také ukázku práva útrpného.

Rytíři na Valdštejně, Turnov
5. a 6. července

Těšit se můžete na rytířské turnaje a katovskou dílnu v podání šermířské a divadelní skupiny Nostra ex.

157. výročí bitvy u Hradce Králové (Königgrätz 1866)
30. června – 3. července

Program vzpomínkových akcí bude zahájen 30. června v Hradci Králové v 16 hodin na náplavce u Muzea východních Čech. V hlavní výroční den 1. července bude možné shlédnout expozici v Muzeu války 1866, navštívit rozhlednu, program pro děti a pietní akt u Baterie mrtvých. Program vyvrcholí ve 14 hodin bitevní ukázkou inspirovanou skutečnými událostmi z bitvy u Hradce Králové 1866.

Renesanční slavnosti Gladius, hrad Točník v okrese Beroun
5. a 6. července

Na tradičních slavnostech můžete spatřit šermířská a divadelní vystoupení, zaposlouchat se do tónů dobové hudby, navštívit hradní věštírnu či si vyzkoušet rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku a kuše nebo souboje s dřevci.

Miroslav Horáček (uprostřed) v kostýmu hraběte Šporka, v němž bude k vidění i na Kmochově ostrově v Kolíně na historických slavnostech v sobotu 12. srpna.
Miroslav Horáček: Jako kluci jsme kutali stříbro a hráli si na padělatele mincí

Král na hradě, Kunětická hora
16. července

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u pana Viléma z Pernštejna na hradě Kunětická hora se uskuteční po 526 letech. V hradním paláci můžete zhlédnout kostýmované výklady vedené formou dialogu dvou historických postav – krále Vladislava Jagellonského a hofmistra Viléma II. z Pernštejna. Akce bude spojená s ceremonií pasování návštěvníků na rytíře.

Den koní a rytířský turnaj, centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem
22. července

Na účastníky čekají zajímavé atrakce, dobré jídlo a pití, vynikající zábava, ale hlavně rytířský turnaj, který bude nádhernou podívanoou pro všechny věkové kategorie.

Historické slavnosti v Kolíně
12. srpna

Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína připravila akci v příjemném prostředí kolínského Kmochova ostrova. Každoročně mají kolínské slavnosti spojitost s významnou historickou osobností. Letos to bude doba císařovny Marie Terezie.

Novohradské podzimní slavnosti Oldřicha I. z Rožmberka
28. října

Každoročně na konci hlavní návštěvnické sezóny pořádá správa hradu Nové Hrady slavnosti. Ty jsou pokaždé věnovány významné osobnosti, která má souvislost s bohatými dějinami novohradského hradu, či v něm přímo žila. Obojí platí pro Oldřicha I. z Rožmberka. Nebudou chybět ani šermířská vystoupení či hry pro děti.

Víte, že…
- z turnajů určených na boj se postupně stala především výhodná majetková výměna. Poražený rytíř totiž musel odevzdat koně nebo zbroj vítězi
- v některých státech ještě stále existuje rytířství jako čestný titul, například ve Velké Británii
- schodiště na středověkých hradech se stavěla točitá právě proto, aby je měl problém zdolat rytíř v těžkém brnění
- rytíři často udávali módní trendy. Ostatní profese, například duchovní, byly často kárány za to, že se snaží vypadat stejně okázale jako rytíři.
- jedním z největších poznávacích znamení rytířské třídy bylo vyvěšování barevných praporů. Ty měly ukázat sílu a odlišit rytíře v bitvě a na turnajích.

Zdroj: cs.travel-questions.net