Křikavu jsem poprvé navštívil v doprovodu svého táty a mladší sestry v rámci jedné z cest k babičce do Vimperka. Protože jsem si je předtím rozmazlil návštěvou impozantního Helfenburku nad Bavorovem, byli skromnými pozůstatky Křikavy poněkud zklamáni. To ale neznamená, že by tu nebylo co vidět – a nemusíte být ani hradními fanatiky.

Hrad Bouzov.
KVÍZ: Jsou chloubou české země. Poznáte naše hrady a zámky podle fotografií?

„Mělať totiž Křikava zvláštnosť tu, že hradby a stavení její nedotýkaly se příkopu a kraje stráně, jakož bývá u jiných hradů, nýbrž mezi hradem a krajem byly parkány širší a užší, na dvou stranách tak široké, že by vůz pohodlně projel,“ píše malebnou postobrozeneckou češtinou český historik, genealog a heraldik August Sedláček ve svých Hradech.

Pozůstatky hrádku Křikava:

Zdroj: Youtube

Nevelký, ale pevný hrádek založil kolem roku 1345 královský hofmistr Huk z Dornštejna, jehož vnukovi Kolmanovi ji protiprávně odňal místní opovědník a loupežník Dobešík z Boru. Tento svárlivec, vedoucí spor i s městy pražskými, hrad roku 1402 dobyl a pobořil. Tím byl osud Křikavy víceméně zpečetěn.

V blízkosti malebného rybníka 

Ačkoli dnešní zbytky zdí jen málokde přesahují výšku dvou metrů, jsou zachovány natolik, že není těžké udělat si představu o tom, jak hrad během svého nedlouhého života vypadal. Ústřední stavbou byla volně stojící obytná věž, na jihu se k hradbě přimykal obdélný palác.

Zajímavé jsou stopy hranolové branské věže v severozápadním nároží. Zříceniny nalezneme v lese na nenápadné ostrožně nad malebným Černívským rybníkem, v jehož hladině se za pěkných dnů zrcadlí impozantní černívský kostel Nejsvětější Trojice.

Celý areál působí smutně, má ale atmosféru
Kostel ve Vrchní Orlici dál láká turisty. V minulosti byl svědkem krvavé lázně

Pod rybniční hrází nepřehlédneme ani kruh z kamenných menhirů, o němž napsali ve své studii J. John a O. Chvojka následující: „Kamenný kruh sestávající z 19 menhirů vznikl před nedávnou dobou v obci Černívsko. Tento objekt nesouvisí přímo s novopohanstvím, neboť byl zbudován v rámci místního tantrického centra.“

Co vidět v okolí:
Blatná – město s vodním hradem, Labuť – největší rybník Blatenska, tvrze v okolí: Uzeničky, Hostišovice, Draheničky, Koupě, Buzice.

Doprava:
BUS Uzenice (2 km), další spoje jezdí tak bídně, že nemají smysl. Vlak nejblíž asi Bělčice (cca 6,5 km)

Co je dobré vědět:
v okolí jsou četné menhiry, většinou však novodobě instalované. Zajímavý je hostinec U Labutě v Myšticích na hrázi rybníka Labuť, historický objekt, jehož předchůdce vlastnili snad již Dornštejnové. Jinak je s hospodami asi lepší spolehnout se na Blatnou.