KDE: tip na výlet v katastru obce Velehrad

Stezka začíná u velehradské baziliky a vede po stezce se zpevněným povrchem kolem Konventního rybníka. Po trase je možné pozorovat život kolem rybníků, vodní ptactvo i mokřadní rostliny, kolem rybníků jsou trvale instalovány i dřevěné sochy z řezbářského sympozia festivalu Kunovické léto.