K tomu jim může pomoci projekt s názvem Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů, který už druhým rokem pořádá Městská policie Zlín (MPZ). „Cílem je, aby ženy získaly potřebné vědomosti, dovednosti a určité návyky v oblasti sebeobrany,“ vysvětlila preventistka MPZ Kamila Nováková.
Ženy tak během pěti kurzů, které jsou zdarma, získají například znalosti o tom, jaké jsou nejčastější typy agresorů, jejich motivy a způsoby útoku. „Odborníci je rovněž seznámí i s typickými situacemi napadení a uvedou jim i příklady z praxe,“ doplnila preventistka.

Nechybějí ani informace z oblasti legislativy. „Dozvědí se jak o zákonu o vykázání, tak i o dalších krocích, které během deseti dnů, co je násilník z domu, mohou dále podniknout a na koho se obrátit,“ přiblížila.

Chybět nebudou ani základy sebeobrany. „Naučí se také znát citlivá místa na těle, která mohou v případě útoku využít k sebeobraně, nebo to, jaké prostředky může žena k ochraně použít, aby to bylo v mezích zákona,“ sdělila dále Nováková.

Kurzu se účastní i ženy, které se už staly terčem útoku. „Má jim pomoci úspěšně překonat trauma, kterému byly vystaveny,“ konstatovala Nováková.
Pozitivní zkušenost má i jedna z účastnic kurzu, která se několikrát stala terčem útoku. „Má to pro mě nedocenitelnou hodnotu. Pomalu opět získávám zpět sebejistotu. Sice budu mít pořád v sobě tu špatnou zkušenost, ale už se aspoň tolik nebojím chodit po ulici,“ svěřila se žena, která si nepřála být jmenována. Nyní sama pomáhá jiným ženám a dívkám, které byly někdy samy napadeny. „Předávám jim své zkušenosti,“ vysvětlila.

Iniciativu strážníků vítá i vedoucí Domu pro matky s dětmi v tísni Eva Danielová. „Zvlášť pro ty, co pracují v sociální oblasti, mají tyto kurzy obrovský význam. Mohou se totiž kdykoliv setkat s násilím. Musím říct, že od doby, co kurz absolvuji, cítím se mnohem bezpečněji,“ uzavřela.