Pro provozovatele je zajímavá výroba elektrické energie ze slunečního záření. Výhodou pro motoristy je pak ochrana vozidla před nepříznivým počasím, protože parkoviště se tím fakticky mění na kryté. Třetí výhodou, i když zatím jen pro nepatrný počet majitelů aut s elektrickým pohonem, je možnost nabíjení baterie přímo na místě.

V některých zemích už povinnost osadit parkoviště solárními panely vyplývá ze zákona, zájem o výstavbu takových zařízení proto rychle roste.


Nahrává se anketa ...

Rodí se nová legislativa

Parkoviště jsou důležitou součástí infrastruktury, avšak zabírají poměrně velkou plochu. Brzy se mohou stát ještě užitečnější. Podle názoru Aleše Damma, ředitele české společnosti Greenbuddies Charging, která se na výstavbu solárních elektráren na parkovištích specializuje, totiž v tomto případě dochází ke zhodnocování již jednou využívaných ploch, panely tedy nezabírají zemědělskou půdu.

Jízda na žlutou.
Jízda na žlutou na semaforu. Pokud můžete, zastavte a neriskujte zbytečně pokutu

Vyrobenou energii pak lze pokrýt například spotřebu v přilehlých objektech, použít ji pro dobíjení zaparkovaných vozidel, popřípadě ji prodat do sítě. Vedle toho tímto způsobem zastřešená parkoviště poskytují řidičům ochranu před povětrnostními vlivy, třeba před nemilosrdně pálícími slunečními paprsky.

Experimentální solární parkoviště u Dukovan:

Zdroj: Youtube

Situace ve Francii a Německu

Některé západoevropské státy již v oblasti výroby solární elektřiny na parkovacích plochách značně pokročily. Například ve Francii vloni začal platit zákon, který osazení parkovací plochy solárními panely provozovatelům přímo nařizuje, pokud je kapacita parkoviště osmdesát či více míst. Podle francouzských energetiků by fotovoltaická parkoviště mohla v zemi generovat jednou přibližně devět až jedenáct gigawattů elektrické energie.

V sousedním Německu byla povinnost instalovat fotovoltaiku na otevřených parkovištích pro komerční využití v posledních dvou letech uzákoněna ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Severní Porýní-Vestfálsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Porýní-Falcko, Dolní Sasko a Hesensko. Parametry jednotlivých nařízení se liší v závislosti na dané spolkové zemi. Minimální počet parkovacích míst se pohybuje v rozmezí od pětatřiceti do sto.

V našem zábavném kvízu můžete prověřit své znalosti vojenských vozidel bývalé československé a současné české armády.
KVÍZ: Vojenská vozidla československé a české armády. Jak se v nich vyznáte?

Zatímco v Německu se tento požadavek vztahuje pouze na nová parkoviště, ve Francii je zákon rozšířen i na stávající místa. Pro zajímavost, pokud by se nařízení vztahovalo i na stávající parkoviště v Německu, mohla by téměř čtvrtina z 215 gigawattů fotovoltaického výkonu, který chce Německo instalovat do roku 2030, pocházet z parkovišť. Tak alespoň zní kvalifikovaný odhad Frauenhoferova institutu pro solární energetické systémy, sídlícího ve Freiburgu im Breisgau.

Největší parkoviště zastřešené solárními panely

Vůbec největší parkoviště zastřešené solárními panely vzniklo v nizozemském městě Biddinghuizen v místě, kde se každoročně koná několik velkých hudebních festivalů. Panely zde zastřešují zhruba patnáct tisíc parkovacích míst, přičemž jedno procento vyrobené elektřiny je použito pro potřeby festivalů a zbytek majitelé zařízení dodávají do sítě.

Parkoviště u obchodního střediska v Nizozemsku.Parkoviště u obchodního střediska v Nizozemsku.Zdroj: Se svolením Greenbuddies

Největší rakouské parkoviště tohoto druhu postavila společnost Greenbuddies u termálních lázní ve městě Lutzmannsburg. Plocha se 454 parkovacími místy je zde zastřešena solárními panely s instalovaným výkonem 1,5 MWp. Vyrobená elektřina je částečně využita přímo v lázních a zbytek se prodává do distribuční sítě.

S nástrahami špatných českých cest se Fiat 600E zvládne dobře vypořádat.
Fiat letos zažije přelomový rok. Jako první na trh míří rodinný model 600

Jak dále uvedl Aleš Damm ze společnosti Greebuddies Charging, v zemích Evropské unie poptávka po využívání sluneční energie na parkovištích stále roste, a to jak díky legislativní podpoře, tak i podpoře dotační. Zmíněná společnost nedávno dokončila velký solární projekt v Belgii, a to pro průmyslový areál společnosti Adiwatt, kde vyrostlo sedm řad panelů s počtem míst 2248. Jiným velkým projektem bylo solární parkoviště pro jistý velký obchodní řetězec v Nizozemsku.

Příklad z rakouského Lannachu.Příklad z rakouského Lannachu.Zdroj: Se svolením Greenbuddies

První krůčky v ČR

V České republice se poptávka očekává především ze strany obchodních řetězců, které znají situaci v zahraničí a vědí, že podpora obnovitelných zdrojů na parkovištích je všestranně výhodná. Je to například Albert, Penny Market či Lidl, které o zastřešení parkovišť solárními panely uvažují. Podobným směrem jde také energetický obr ČEZ. Jeden z prvních projektů tohoto druhu v ČR stojí v areálu dukovanské jaderné elektrárny.

Jinými potenciálními zákazníky jsou jistě města nebo různá turistická centra. Pro ně to může znamenat zajímavý vedlejší příjem, ale také cílevědomý příspěvek ke zlepšení kvality ovzduší.