Celkem 241 přihlášených děl, ze kterých dále prošlo 31 nominací. Z nich byl vybrán držitel hlavní ceny a také držitelé titulů finalista a dalších ocenění. To vše se váže k uplynulému ročníku Česká cena za architekturu. Čas přihlásit dílo architektonické dílo pro rok 2024 je právě teď. Čas vyprší 15. dubna.

Co je Česká cena za architekturu?

Vyhlašovatelem soutěžní přehlídky je Česká komora architektů. Jejím cílem je zviditelnění práce architektů, přičemž nezáleží, kolik mají za sebou úspěšných projektů.

„Hlediskem není pouze estetická a technická kvalita, ale především souvislosti vzniku projektů, vztahu k okolí a společenský přínos,“ uvedli organizátoři České ceny za architekturu.

Kdo se může do soutěže přihlásit?

Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře, kteří svůj projekt úspěšně dokončili v posledních 5 letech (aktuálně od ledna 2019 do prosince 2023) na území České republiky. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota.

„Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota,“ uvedli organizátoři.

Česká cena za architekturu v roce 2023

Za rok 2023 hlavní cenu porotci udělili Lukáši Ehlovi, Tomáši Koumarovi, Ladislav Dvořákovi a Ladislavu Šaškovi z ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI za návrh Lávky v Litomyšli (2022).

close Subtilní ocelová konstrukce lávky v Litomyšli je nesena masivními pilíři z pohledového železobetonu. info Zdroj: se svolením Tomáše Součka zoom_in Subtilní ocelová konstrukce lávky v Litomyšli je nesena masivními pilíři z pohledového železobetonu.
Nová lávka s výtahem nahradila původní nadchod z roku 1981 a zajišťuje pěší bezbariérové spojení dvou částí města rozetnutých rušnou komunikaci, lokalitu kolem městského úřadu a samotné historické centrum Litomyšle.

Lávka v Litomyšli - Hlavní cena (2023):

| Video: Youtube

Dále bylo v pěti případech uděleno čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2023.

Šlo o projekt s názvem Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava (KWK Promes, 2022). Cílem tvůrčího týmu vedeného Robertem Koniecznym bylo zachránit cenný ostravský objekt historických jatek.

close Zrekonstruovaná bývalá jatka v Ostravě. info Zdroj: se svolením Juliusz Sokołowski zoom_in Zrekonstruovaná bývalá jatka v Ostravě.
Porotci v tomto případě ocenili, jak konfrontací a hrou s rozdíly mezi minulostí a současností zaujímá galerie Plato Ostrava osvěžující a vyvážený postoj v debatě o konzervaci, renovaci a obnově.

Jak se to povedlo, se můžete podívat níže:

Dalším finalistou se stalo Sídlo Kloboucké lesní v Brumově-Bylnici (2022) navržené Janem Machem a Janem Vondrákem z ateliéru Mjölk architekti.

close Na jižním Valašsku v Brumově – Bylnici vyrostlo nové sídlo soukromé společnosti. info Zdroj: se svolením BoysPlayNice zoom_in Na jižním Valašsku v Brumově – Bylnici vyrostlo nové sídlo soukromé společnosti.
„Vytvořit elegantní stavbu ze dřeva je výzva a v tomto konkrétním případě záleží na velikosti. Díky mnoha žebrům vznikají krásné perspektivní pohledy a stavba zapadá do měřítka okolní krajiny,“ komentovala projekt porota.

Podívejte se na další popis stavby a snímky:

Porota titul finalista přidělila i Památníku tří odbojů (2022), za nímž stojí Klára a Tomáš Hradeční a jejich tým z ateliéru IXA. Památník vznikl v areálu statku rodiny Mašínů v Lošanech, který paní Zdeňka Mašínová získala zpět v roce 2017.

close Památník tří odbojů reflektuje mimořádnou situaci, kdy lze číst moderní historii Československé a České republiky skrze osudy jedné selské rodiny a jejích souputníků. info Zdroj: se svolením Benedikt Markela zoom_in Památník tří odbojů reflektuje mimořádnou situaci, kdy lze číst moderní historii Československé a České republiky skrze osudy jedné selské rodiny a jejích souputníků.

„Nechat starý statek rodiny nastříkat betonem není jen řešením zdůrazňujícím hrůzu a krásu příběhu zároveň, je to pozoruhodná inovace přístupu k péči o památku, která vytváří působivé prostory a abstraktní skulpturu, jež nás dojímá a nutí k zamyšlení,“ zdůvodnili ocenění porotci České ceny za architekturu.

Podívejte se, jak to vypadalo při otevření památníku:

Za dalším finalistou Zahrady se hřbitovem v Praze Suchdole 2022 stojí zase Václav Šuba a Jakub Červenka (OBJEKTOR ARCHITEKTI). „Architektonické řešení a estetika hřbitova působí přirozeně, vše je navrženo citlivě ke stávající krajině, jakoby se ani nic nezměnilo,“ uznala porota.

close Vítězný soutěžní návrh nového hřbitova se odvíjí od stávajících kvalit území – korun vzrostlých stromů, horizonty polního lánu, ohradní zdi, kaple sv. Václava a hlavní osy stezky s alejí. info Zdroj: se svolením PKučera Photography zoom_in Vítězný soutěžní návrh nového hřbitova se odvíjí od stávajících kvalit území – korun vzrostlých stromů, horizonty polního lánu, ohradní zdi, kaple sv. Václava a hlavní osy stezky s alejí.
Porotci ocenili i kvalitní detaily ve hřbitovních zdech jako vodovodní kohoutky, místa k sezení a jednotný vizuální styl nápisů.

Jako nenápadný projekt, který je však kvalitním příkladem minimálního zásahu, jež vytváří maximální užitnou hodnotu. Takto mezinárodní porota ocenila Rozšíření lodžií panelového domu v Praze (2021) od autorů z ateliéru re:architekti studio.

close Rozšíření lodžií panelového domu v Praze. info Zdroj: se svolením Ondřeje Boušky zoom_in Rozšíření lodžií panelového domu v Praze.

„Stávající vložené balkony, které byly dříve obtížně využitelné, se staly plně funkčním prostorem náležejícím k bytům, propojily dříve oddělené místnosti s novou venkovní terasou a v neposlední řadě zvýšily hodnotu bytů,“ ocenila porota.

Více se o tomto projektu můžete dočíst zde:

Jaké projetky ještě získaly cenu?

V rámci soutěže Česká cena za architekturu byly rozdány ještě další ocenění, které opět vyzdvihly velmi kvalitní projekty. Jde o:

  • Čestné uznání Veřejnému prostranství mezi školami v Červeném Kostelci (2021 architekti, 2022).
  • Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží získal projekt SOKEC - Společensko kulturní centrum v Hrušovanech (caraa.cz, 2021).
  • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za příkladnou revitalizaci brownfieldu patří Gočárově galerii v Pardubicích (TRANSAT architekti, 2022).
  • Cenu za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí udělila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila stavbě Společenského sálu Farního centra v Lidečku (studio AEIOU, 2022).
  • Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila – již výše popsaný projekt Památníku tří odbojů.
  • V rámci České ceny za architekturu bylo tradičně uděleno ocenění za Výjimečný počin. Tu obdrželi za své aktivity architekti Miroslav Vodák a Tomáš Zdvihal ze spolku CBArchitektura. „Od roku 2012 se věnují propagaci kvalitní architektury a podpoře architektonických soutěží,“ uvedli organizátoři České ceny za architekturu.