Podolí získalo unikátní komplex mokřadů a tůní.

Autor: Pavel Podškubka